laboratorium - badanie kleszcza

Badanie kleszczy, cennik i zakres na badanie kleszcza

Gdzie zbadać kleszcza?

Chcesz zbadać kleszcza?

Zadzwoń: 71-75754-64 – Odbieramy kleszcze w całej Polsce.

Możesz także zamówić badanie kleszcza online poprzez stronę: https://zbadajkleszcza.pl/badanie-kleszcza/

Kleszcze można poddać badaniu genetycznemu na zawartość w kleszczu patogenów, takich jak borelioza. Badanie kleszczy w celu wykrycia boreliozy oraz innych chorób odkleszczowych w kleszczach przeprowadzane są wyłącznie w laboratoriach biotechnologicznych. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii i sprawdzonych metod pozwala uzyskać w pełni miarodajne wyniki.

Odpowiednio przeprowadzone badanie pozwala z wysoką skutecznością wykryć patogeny, dzięki którym możliwe jest określenie stopnia ryzyka związanego z ukąszeniem przez badanego kleszcza.

Do laboratorium należy dostarczyć odpowiednio zabezpieczonego kleszcza, wyjętego ze skóry.

 • usuń kleszcza bezpiecznie ze skóry poprzez jednostajne pociągnięcie do góry, nie stosuj domowych metod wyciągania kleszcza, w szczególności wystrzegaj się smarowania kleszcza tłuszczem, czy alkoholem, które mogą doprowadzić do zwiększonej transmisji patogenów do organizmu człowieka,
 • umieść kleszcza w pojemniku, uniemożliwiającym jego wyjście,
 • przechowuj kleszcza w temperaturze 4-8 stopni Celsjusza,

Po dostarczeniu kleszcza do placówki laboratoryjnej należy oczekiwać na wyniki badania, które zwykle udostępniane są w terminie do 7 dni roboczych od momentu przekazania materiału do badania.

laboratory

Cennik badania kleszcza

Ceny badania kleszcza w laboratorium Blumed:

 • Borelioza – 250 zł
 • Borelioza + Kleszczowe Zapalenie Mózgu – 320 zł
 • Borelioza + Kleszczowe Zapalenie Mózgu + Babeszjoza + Anaplazmoza 399 zł
 • Babeszjoza – 99 zł
 • Anaplazmoza – 99 zł

Gdzie wykonać badania kleszcza? Gdzie wysłać kleszcza do badania?

Badania kleszczy wykonywane są w laboratorium Blumed, które mieści się na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego przy ul. Klecińskiej 125, bud. Beta, 54-413 Wrocław. Jest to również gdzie należy wysłać kleszcza do badania w przypadku wybrania tej drogi dostarczenia do laboratorium.

Wybierając nasze Laboratorium, zyskasz gwarancję, że wszystkie badania zostaną przeprowadzone z należytą starannością, z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Nasza metoda badań – RT PCR

W naszym laboratorium wykonujemy badania na obecność kleszczy z wykorzystaniem metody Real Time PCR, która cechuje się dużą czułość oraz specyficzność. Wszystkie badania wykonywane są przy wykorzystaniu nowoczesnych technik Real Time PCR.

Podstawowym elementem techniki Real Time PCR jest wykrywanie sekwencji DNA, które są specyficzne dla określonych typów patogenów w preparacie DNA, który uzyskuje się bezpośrednio z pobranego materiału (w omawianym przez nas przypadku z organizmu kleszcza). PCR, ze względu na swoją specyfikę w zasadzie, nie pokazuje wyników fałszywie ujemnych bądź fałszywie dodatnich, dzięki czemu możliwe jest niemal całkowite wyeliminowanie ryzyka uzyskania błędnych wyników podczas badania kleszcza.

laboratorium próbki

Ugryzienie przez kleszcza – o czym pamiętać?

Każde ugryzienie przez kleszcza może stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Ryzyko zakażenia staje się tym większe, im dłużej pasożyt tkwił w skórze. Szczególnie często ugryzienie przez kleszcza prowadzi do wystąpienia boreliozy.

Za każdym razem, gdy dojdzie do ugryzienia przez kleszcza, należy uważnie obserwowaćstan zdrowia, zwracając szczególną uwagę na takie objawy jak stan podgorączkowy (występujący zarówno w przebiegu boreliozy, jak i w odkleszczowym zapaleniu mózgu) oraz charakterystyczny dla boreliozy rumień wędrujący. Dodatkowo, czujność powinny wzbudzić takie objawy jak nasilające się poty, zawroty głowy czy ogólne przemęczenie.

Chcąc skutecznie zabezpieczyć się przed tymi niebezpiecznymi dla zdrowia i życia chorobami, należy po każdym wyjściu do parku, lasu czy na polanę, a także jakiekolwiek miejsce, w którym występują te pasożyty, należy starannie sprawdzić odzież i ciało, aby ustalić, czy nie doszło do ugryzienia przez kleszcza. Wybierając się na spacer do miejsc, w których występują kleszcze, należy starannie zabezpieczyć się przed ugryzieniem. Ubrania powinny starannie osłaniać wszystkie części ciała. Dodatkowo, warto zastosować specjalne preparaty odstraszające kleszcze.

Jeśli jednak mimo zastosowania dodatkowego zabezpieczenia dojdzie do ugryzienia przez kleszcza, a przy tym, jeżeli ugryzieniu towarzyszą dodatkowe objawy, takie jak bóle mięśni i stawów, a także ogólne osłabienie organizmu, wówczas warto zdecydować się na przekazanie pasożyta do badania, w celu ustalenia, czy kleszcz nie jest nosicielem niebezpiecznych patogenów.

Badanie kleszcza

. Badanie pozwoli ocenić, czy dany pasożyt był zarażony i tym samym mógł zarazić jedną z chorób odkleszowych, w tym boreliozą. Test nie służy jednak do potwierdzenia zakażenia u Pacjenta – do tego służą testy z krwi.

Odpowiednio wcześnie uzyskane wyniki pozwolą oszacować ryzyko zakażenia oraz w przypadku wyniku ujemnego, wykluczyć to, że kleszcz był nosicielem chorób odkleszczowych.

Szczegółowy zakres badań kleszczy

W specjalistycznych laboratoriach można wykonać szczegółowe badania kleszczy, na obecność różnorodnych patogenów, wywołujących takie choroby jak:

 • borelioza,
 • babeszjoza (piroplazmoza),
 • anaplazmoza/erlichioza,
 • kleszczowe zapalenie mózgu (KZM).

Ważny sposób dostarczenia kleszcza

Chcąc uzyskać w pełni miarodajne wyniki badań, kleszcza można dostarczyć do naszego Laboratorium:

 • osobiście, zgłaszając się bezpośrednio do naszego biura, które mieści się w budynku Beta Wrocławskiego Parku Technologicznego. Aby możliwie jak najszybciej trafić pod wskazany adres, warto jeszcze przed wyruszeniem do naszego biura skontaktować się telefonicznie
 • dostarczyć osobiście do jednego z naszych punktów odbioru, pamiętaj, by wcześniej sprawdzić godziny otwarcia placówek,
 • wysłać przesyłką kurierską (zalecana przez nas forma) na adres naszego biura. Aby usprawnić cały proces, możesz zamówić przesyłkę kurierską już podczas składania zamówienia online. Koszt przesyłki kurierskiej wynosi 20 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zlecenia badań kleszczy znajdziesz tutaj.

wyniki badań kleszcza

Czas oczekiwania na wyniki badań

Wiemy, jak ważne jest uzyskanie wyników badania w możliwie jak najszybszym tempie. Właśnie dlatego, zlecając wykonanie badań w naszym laboratorium, szczegółowe wyniki kleszcza otrzymasz w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych. Obecnie średni czas oczekiwania na wyniki badań do 3-4 dni roboczych od momentu dostarczenia kleszcza do badań. Wszystkie badania udostępniamy w wygodnym formacie PDF i wysyłamy bezpośrednio na adres mailowy, wskazany podczas składania zamówienia.

Przeprowadzane przez nas badanie w kierunku obecności bakterii Borrelia obejmuje wykrywanie różnorodnych gatunków patogennych, które są niebezpieczne dla człowieka, w tym B. afzelii, B. burgorferi sensu stricto, B. garinii, B. spielmani, B. japonica, B. trudi, B. sinica, B. carolinensis, B. americana, B. hermsii, B. recurrentis.

Dlaczego warto zdecydować się na badanie kleszczy?

Choroby przenoszone przez kleszcze, w tym w szczególności borelioza, w dalszym ciągu są trudne do zdiagnozowania. Tak charakterystyczny dla tej choroby rumień wędrujący w rzeczywistości występuje u mniej niż połowy osób zarażonych. To sprawia, że chory w oczekiwaniu na specyficzny objaw, nie zdaje sobie sprawy, z faktu, że już doszło do zakażenia.

Można zlecić w laboratorium genetycznym biotechnologiczne badanie kleszcza, które pozwoli na wykrycie groźnych patogenów, a także wskaże stopień ryzyka z tym związany. Badanie kleszcza nie służy oczywiście do diagnostyki pacjenta, może natomiast posłużyć do oceny ryzyka transmisji chorób. Nie jest jednak badaniem, które służy potwierdzeniu zakażenia. W tym celu wykonywane są oferowane przez medyczne laboratoria badania diagnostyczne z krwi pacjenta.